« wstecz

System Identyfikacji i Rejestracji uczestników Forum Krzyżowa. Cardco Producent kart plastikowych, rabatowych, stałego klienta.

Celem Forum jest wskazywanie działań, których rozwiązanie będzie miało wpływ na przyszłość Dolnego Śląska i pozostałych regionów europejskich a także całej Europy. Takie kwestie omawiane były w grupach problemowych takich jak:

Grupa 1 – Nowe technologie
Animator:
•      Łukasz Medeksza – Polskie Radio Wrocław
E-obywatel wchodzi do e-urzędu: co tam zastanie? Jakie mogą być skutki powszechnej internetyzacji? Czy internet zmieni demokrację? Czy Nasza-klasa.pl może być inspiracją dla władz województwa? Co kryje się pod nazwą e-Dolnyslask.pl? Jakie projekty internetowe mogą liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej?
Grupa 2 – Bezpieczeństwo publiczne
Animatorzy:
•      Borysław Zatoka – Kierownik Działu Infrastruktury Krytycznej i Planowania Cywilnego UMWD
•      Andrzej Szcześniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Czy nowe technologie mogą służyć podnoszeniu stanu bezpieczeństwa? Sprawa wydaje się oczywista. Jak jednak sprawić, aby służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo dysponowały nie tylko najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale żeby miały one walor spójnego systemu. Symulacja sytuacji kryzysowej, na której opierać się będzie ta grupa problemowa, pozwoli uświadomić sobie, jak daleko jest nam do osiągnięcia pełnej sprawności.
Grupa 3 – Energetyka
Animatorzy:
•      Sławomir Najnigier – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
•      Maciej Chorowski – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako stan zagrożenia przerwaniem dostaw paliw i energii,  staje się także problemem  regionalnym. Zmiany źródeł energii oraz sposobu ich wytwarzania, zwiększanie roli odnawialnych źródeł energii, starzenie się istniejących elektrowni i sieci przesyłowych, rosnąca zależność gospodarki od dostaw energii (zwłaszcza elektrycznej), coraz częstsze przypadki lokalnych blackoutów   energetycznych – to czynniki, które powodują, że energetyką muszą i powinni zajmować się politycy. Regionalna polityka energetyczna ma walory praktyczne – czy i gdzie lokować nowe elektrownie? Czy na Dolnym Śląsku jest miejsce dla energetyki atomowej? Co zrobić ze starymi elektrowniami? Czy chronić przed zabudową złoża węgla brunatnego? Jak rezerwować tereny pod przyszłe inwestycje? Jak poprawić standardy zaopatrzenia w energię dla różnych części naszego regionu? Czy koncentracja przedsiębiorstw energetycznych jest korzystna dla Dolnego Śląska? Powyższe pytania stanowią fundament debaty.
Grupa 4 – Ochrona zdrowia
Animatorzy:
•      Roman Szełemej – Pełnomocnik Zarządu WD ds. Polityki Zdrowotnej
•      Jarosław Maroszek – Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD
Obrady grupy problemowej zostaną podzielone na dwie części. Celem pierwszej części  będzie dyskusja nad wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej do finansowania inwestycji w ochronie zdrowia na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem POIiŚ oraz RPO. Druga część dyskusji będzie poświęcona odpowiedzi na pytanie: kto odpowiada za opiekę zdrowotną w Polsce - rola Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Grupa 5 – Bezpieczeństwo inwestycji
Animatorzy:
•      Wiktor Lubieniecki – Dyrektor Wydziału Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich UMWD
•      Wiesław Witkowski – Kierownik Działu Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich UMWD
Czym jest bezpieczna inwestycja? Uzasadniona biznesowo lub społecznie, dobrze przygotowana i zaplanowana, formalnie zainicjowana; profesjonalnie zarządzana, drobiazgowo zamknięta, rozliczona i poddana ewaluacji. Czy to wszystko co decyduje o powodzeniu? Realizacja zarówno dużych, jak i małych projektów inwestycyjnych przez podmioty z sektora finansów publicznych wymaga, oprócz świetnego pomysłu, szczególnej ostrożności. Na tych i pokrewnych zagadnieniach skupi się dyskusja w grupie.
Grupa 6 – Interkulturalne aspekty polsko-niemieckich relacji biznesowych
Animator:
•      Agata Tomczak – DREBERIS GmbH, Drezno
Aż 50% procent kooperacji międzynarodowych kończy się niepowodzeniem z powodu nieporozumień kulturowych. Jak uniknąć błędów konkurencji i zwiększyć zyski dzięki kompetencji interkulturowej? Jacy są Polacy i Niemcy w trakcie negocjacji biznesowych? Jaka jest tajemnica stabilnych kooperacji polsko-niemieckich? Ta tematyka poruszana będzie podczas obrad grupy.
Grupa 7 – Quo Vadis Europa
Animator:
•      prof. Jan Waszkiewicz – Inicjator Forum
Unia Europejska po kryzysach 2008-2009 stoi przed dużym wyzwaniem. Od tego, jaką odpowiedź znajdzie Unia Europejska jako całość, a także poszczególne państwa członkowskie zależeć będzie przyszła pozycja starego kontynentu w nowym, bardziej zdecentralizowanym porządku światowym, który wyłoni się w najbliższych latach. Dolny Śląsk potrzebuje spójnej strategii wobec Unii Europejskiej, jej podstawowym zadaniem jest zdefniowanie interesów regionu w kontekście europejskim.  
Grupa 8 – Partycypacja społeczna w zarządzaniu lokalnym i regionalnym
Animatorzy:
•      Aldona Wiktroska-Święcka – Uniwersytet Wrocławski
•      Wioletta Matysek-Szumilas – Dyrektor Wydziału Współpracy z organizacjami pozarządowymi UMWD
Celem dyskusji będzie pokazanie modeli funkcjonujących partnerstw lokalnych pomiędzy sektorami biznesu – samorządu – pozarządowych organizacji jako gwarantujących większą efektywność, skuteczność i konkurencyjność w zarządzaniu. Praktyczne przykłady istniejących partnerstw, wskazanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na fnansowanie projektów partnerskich, przedstawienie już funkcjonujących w naszym regionie, ale również nowych, dotychczas nieobecnych na Dolnym Śląsku modeli partnerstwa są priorytetem dyskusji.
Grupa 9 – Rola i przyszłość Partnerstwa Odry jako inicjatywy regionalnej
Animatorzy:
•      Teresa Więckiewicz – Civitas Christiana
•      Ilona Antoniszyn – Zastępca Dyrektora Departamentu EFS i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD
„Partnerstwo Odry” to polsko-niemiecka inicjatywa regionalna realizowana przez partnerskie regiony z dorzecza Odry. Założenia programowe dotyczą wspólnych działań w zakresie infrastruktury (w szczególności komunikacji publicznej), kooperacji gospodarczej, innowacji, technologii jak również turystyki. Partnerami inicjatywy są przedstawiciele polskich i niemieckich regionów po obu stronach Odry, tj. województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz Krajów Związkowych Berlina, Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Uczestnicy dokonają także przeglądu zagadnień związanych z programem Odra 2006.
Grupa 10 – Wschodnie Partnerstwa Dolnego Śląska
Animator:
•      Teresa Lis-Pieńkowska – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi UMWD
Samorząd Województwa Dolnośląskiego na przestrzeni 10 lat rozwinął szeroką i wielostronną współprace z regionami Europy Wschodniej. Naszymi partnerami są regiony centralnej i wschodniej Ukrainy (Obwody Kirowogradzki, Dniepropietrowski, Doniecki) oraz Obwód Leningradzki w Federacji Rosyjskiej. Funkcjonują również inne kontakty w Rosji ,i na Ukrainie, a także w Białorusi, Gruzji, Mołdowie i Kazachstanie.  Współpracę z partnerami z Europy Wschodniej prowadzą również samorządy lokalne (np. Wrocław-Lwów), uczelnie wyższe, izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego , przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Dyskutować będziemy o tym jak można wykorzystać istniejące już relacje i jak je rozbudowywać tak aby jak najlepiej służyły rozwojowi  naszego regionu i jego pozycji w Europie. Zastanowimy się jak nasze działania w tym zakresie możemy wpisać w inicjatywę Unii Europejskiej - Partnerstwo Wschodnie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS

:: Integracja czytnika linii papilarnych w drzwi naszego partnera firmy RK Aluminium.

Wspaniały przykład integracji czytnika linii papilarnych ekey integra w przepięknie zaprojektowane drzwi firmy RK Aluminium. DO wyboru również subtelnie ukryty w pochwyt - skaner linii papilarnych arte.

:: Camerimage 2018. System Automatycznej Identyfikacji.

Jesień to dla Cardco szczególnie zwiększona aktywność w zakresie obsługi Systemów Identyfikacji ważnych imprez masowych w obszarze kultury.

:: NOWOŚĆ - Drukarki ZC100, ZC300, ZC350

Wreszcie są dostępne tak długo oczekiwane nowe modele drukarek kart,które zastąpią drukarki ZXP1 i ZXP3. Ich największą zaletą jest większa mobilność, wyższa jakość nadruku na kartach PVC i prędkość druku termosublimacyjnego.

:: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit

To już 10-ty raz zagościł w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit, którego mieliśmy przyjemność wspomóc systemem identyfikacji gości.

:: Systemy Lojalnościowe i Kartowe - Newsy SPA - wiadomości ze świata SPA & Wellness

Wywiad z Prezesem Zarządu firmy CARDCO Markiem Galewskim na temat Systemów Lojalnościowych.

Karty

do góry