« wstecz

System Identyfikacji i Rejestracji uczestników Forum Krzyżowa. Cardco Producent kart plastikowych, rabatowych, stałego klienta.

Celem Forum jest wskazywanie działań, których rozwiązanie będzie miało wpływ na przyszłość Dolnego Śląska i pozostałych regionów europejskich a także całej Europy. Takie kwestie omawiane były w grupach problemowych takich jak:

Grupa 1 – Nowe technologie
Animator:
•      Łukasz Medeksza – Polskie Radio Wrocław
E-obywatel wchodzi do e-urzędu: co tam zastanie? Jakie mogą być skutki powszechnej internetyzacji? Czy internet zmieni demokrację? Czy Nasza-klasa.pl może być inspiracją dla władz województwa? Co kryje się pod nazwą e-Dolnyslask.pl? Jakie projekty internetowe mogą liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej?
Grupa 2 – Bezpieczeństwo publiczne
Animatorzy:
•      Borysław Zatoka – Kierownik Działu Infrastruktury Krytycznej i Planowania Cywilnego UMWD
•      Andrzej Szcześniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Czy nowe technologie mogą służyć podnoszeniu stanu bezpieczeństwa? Sprawa wydaje się oczywista. Jak jednak sprawić, aby służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo dysponowały nie tylko najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale żeby miały one walor spójnego systemu. Symulacja sytuacji kryzysowej, na której opierać się będzie ta grupa problemowa, pozwoli uświadomić sobie, jak daleko jest nam do osiągnięcia pełnej sprawności.
Grupa 3 – Energetyka
Animatorzy:
•      Sławomir Najnigier – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
•      Maciej Chorowski – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako stan zagrożenia przerwaniem dostaw paliw i energii,  staje się także problemem  regionalnym. Zmiany źródeł energii oraz sposobu ich wytwarzania, zwiększanie roli odnawialnych źródeł energii, starzenie się istniejących elektrowni i sieci przesyłowych, rosnąca zależność gospodarki od dostaw energii (zwłaszcza elektrycznej), coraz częstsze przypadki lokalnych blackoutów   energetycznych – to czynniki, które powodują, że energetyką muszą i powinni zajmować się politycy. Regionalna polityka energetyczna ma walory praktyczne – czy i gdzie lokować nowe elektrownie? Czy na Dolnym Śląsku jest miejsce dla energetyki atomowej? Co zrobić ze starymi elektrowniami? Czy chronić przed zabudową złoża węgla brunatnego? Jak rezerwować tereny pod przyszłe inwestycje? Jak poprawić standardy zaopatrzenia w energię dla różnych części naszego regionu? Czy koncentracja przedsiębiorstw energetycznych jest korzystna dla Dolnego Śląska? Powyższe pytania stanowią fundament debaty.
Grupa 4 – Ochrona zdrowia
Animatorzy:
•      Roman Szełemej – Pełnomocnik Zarządu WD ds. Polityki Zdrowotnej
•      Jarosław Maroszek – Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD
Obrady grupy problemowej zostaną podzielone na dwie części. Celem pierwszej części  będzie dyskusja nad wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej do finansowania inwestycji w ochronie zdrowia na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem POIiŚ oraz RPO. Druga część dyskusji będzie poświęcona odpowiedzi na pytanie: kto odpowiada za opiekę zdrowotną w Polsce - rola Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Grupa 5 – Bezpieczeństwo inwestycji
Animatorzy:
•      Wiktor Lubieniecki – Dyrektor Wydziału Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich UMWD
•      Wiesław Witkowski – Kierownik Działu Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich UMWD
Czym jest bezpieczna inwestycja? Uzasadniona biznesowo lub społecznie, dobrze przygotowana i zaplanowana, formalnie zainicjowana; profesjonalnie zarządzana, drobiazgowo zamknięta, rozliczona i poddana ewaluacji. Czy to wszystko co decyduje o powodzeniu? Realizacja zarówno dużych, jak i małych projektów inwestycyjnych przez podmioty z sektora finansów publicznych wymaga, oprócz świetnego pomysłu, szczególnej ostrożności. Na tych i pokrewnych zagadnieniach skupi się dyskusja w grupie.
Grupa 6 – Interkulturalne aspekty polsko-niemieckich relacji biznesowych
Animator:
•      Agata Tomczak – DREBERIS GmbH, Drezno
Aż 50% procent kooperacji międzynarodowych kończy się niepowodzeniem z powodu nieporozumień kulturowych. Jak uniknąć błędów konkurencji i zwiększyć zyski dzięki kompetencji interkulturowej? Jacy są Polacy i Niemcy w trakcie negocjacji biznesowych? Jaka jest tajemnica stabilnych kooperacji polsko-niemieckich? Ta tematyka poruszana będzie podczas obrad grupy.
Grupa 7 – Quo Vadis Europa
Animator:
•      prof. Jan Waszkiewicz – Inicjator Forum
Unia Europejska po kryzysach 2008-2009 stoi przed dużym wyzwaniem. Od tego, jaką odpowiedź znajdzie Unia Europejska jako całość, a także poszczególne państwa członkowskie zależeć będzie przyszła pozycja starego kontynentu w nowym, bardziej zdecentralizowanym porządku światowym, który wyłoni się w najbliższych latach. Dolny Śląsk potrzebuje spójnej strategii wobec Unii Europejskiej, jej podstawowym zadaniem jest zdefniowanie interesów regionu w kontekście europejskim.  
Grupa 8 – Partycypacja społeczna w zarządzaniu lokalnym i regionalnym
Animatorzy:
•      Aldona Wiktroska-Święcka – Uniwersytet Wrocławski
•      Wioletta Matysek-Szumilas – Dyrektor Wydziału Współpracy z organizacjami pozarządowymi UMWD
Celem dyskusji będzie pokazanie modeli funkcjonujących partnerstw lokalnych pomiędzy sektorami biznesu – samorządu – pozarządowych organizacji jako gwarantujących większą efektywność, skuteczność i konkurencyjność w zarządzaniu. Praktyczne przykłady istniejących partnerstw, wskazanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na fnansowanie projektów partnerskich, przedstawienie już funkcjonujących w naszym regionie, ale również nowych, dotychczas nieobecnych na Dolnym Śląsku modeli partnerstwa są priorytetem dyskusji.
Grupa 9 – Rola i przyszłość Partnerstwa Odry jako inicjatywy regionalnej
Animatorzy:
•      Teresa Więckiewicz – Civitas Christiana
•      Ilona Antoniszyn – Zastępca Dyrektora Departamentu EFS i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD
„Partnerstwo Odry” to polsko-niemiecka inicjatywa regionalna realizowana przez partnerskie regiony z dorzecza Odry. Założenia programowe dotyczą wspólnych działań w zakresie infrastruktury (w szczególności komunikacji publicznej), kooperacji gospodarczej, innowacji, technologii jak również turystyki. Partnerami inicjatywy są przedstawiciele polskich i niemieckich regionów po obu stronach Odry, tj. województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz Krajów Związkowych Berlina, Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Uczestnicy dokonają także przeglądu zagadnień związanych z programem Odra 2006.
Grupa 10 – Wschodnie Partnerstwa Dolnego Śląska
Animator:
•      Teresa Lis-Pieńkowska – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi UMWD
Samorząd Województwa Dolnośląskiego na przestrzeni 10 lat rozwinął szeroką i wielostronną współprace z regionami Europy Wschodniej. Naszymi partnerami są regiony centralnej i wschodniej Ukrainy (Obwody Kirowogradzki, Dniepropietrowski, Doniecki) oraz Obwód Leningradzki w Federacji Rosyjskiej. Funkcjonują również inne kontakty w Rosji ,i na Ukrainie, a także w Białorusi, Gruzji, Mołdowie i Kazachstanie.  Współpracę z partnerami z Europy Wschodniej prowadzą również samorządy lokalne (np. Wrocław-Lwów), uczelnie wyższe, izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego , przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Dyskutować będziemy o tym jak można wykorzystać istniejące już relacje i jak je rozbudowywać tak aby jak najlepiej służyły rozwojowi  naszego regionu i jego pozycji w Europie. Zastanowimy się jak nasze działania w tym zakresie możemy wpisać w inicjatywę Unii Europejskiej - Partnerstwo Wschodnie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS

:: Polityka Prywatności CARDCO Sp. z o.o.,

Klauzula informacyjna.

:: Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu

Złoty Medal, Certyfikat oraz tytuł członka Akademii Polskiego Sukcesu za ponad 20-letnią popularyzację elektronicznych kart plastikowych oraz wdrażanie Biometrycznych Systemów Bezpieczeństwa i Kontroli Dostępu dla Prezesa firmy CARDCO – Marka Galewskiego. Zespół firmy CARDCO składa serdeczne gratulacje.

:: Fotorelacja z Gali Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu

Gala Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu

:: Bizon Biznesu

W niedzielę 14.XII.2014r jako członek Klubu Integracji Europejskiej zostaliśmy zaproszeni na przedświąteczne spotkanie do Restauracji Krasnodwór. W nastrój zbliżających się świąt wprowadziła nas Larysa Tsoy, uczestniczka programu X-Factor, nazywana polską Tiną Turner. Laurą Łącz, która poprowadziła uroczysty wieczór, skutecznie zachęcała nas do wspólnego śpiewania kolęd. Zanim to jednak nastąpiło w oficjalnej części spotkania wręczona została naszej firmie Złota Statuetka „Bizon Biznesu 2014” za długoletnią działalność gospodarczą i 10-cio letnią przynależność do Klubu Integracji Europejskiej

:: Akademia Polskiego Sukcesu

Ponad 220 brązowych, srebrnych i złotych medali przyznała Akademia Polskiego Sukcesu tym, którzy osiągnęli sukces w biznesie, nauce, kulturze i sporcie, potwierdzając, że Polaków stać na sukces w każdej dziedzinie i w najtrudniejszych warunkach. Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu, którego Cardco zasiada w Zarządzie od 25 lat ! Akademię tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, artystów, sportowców, którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury. W dniu 16.12.2014r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie - Kapituła Medalu APS, wręczyła Złoty Medal z Diamentem profesorowi Januszowi Gajosowi za wybitne osiągniecia zawodowe i dydaktyczne w dziedzinie kultury. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na spotkanie wigilijne przy akompaniamencie artystów z Gorzowa Wielkopolskiego prezentujących pieśni wigilijne. Także każdy właściciel lub szef firmy zarejestrowanej w Polsce ma prawo zgłosić kandydaturę swojej firmy. W biznesie oceniane są wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy w eksporcie, posiadanie znaków i certyfikatów jakości itp., a w innych dziedzinach osiągnięcia twórcze, uznanie i prestiż społeczny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, krzewienie wartości europejskich.

Karty

do góry